IMS – платформата на бъдещето

ims комуникационни технологии

Подробности за най-дискутираната технология в света на мобилните комуникации днес

През последните месеци се изговори много за една нова система, която се очаква да превземе света на комуникациите, въвеждайки нови представи за мобилност и гъвкавост при използването на нашия мобилен телефон и дори на стационарните модели.

Става въпрос за концепцията IP Multimedia Subsystem, която се превръща в основен коз на мобилните оператори за въвеждането на нова функционалност и предоставянето на допълнителни услуги за техните потребители.

Какво обаче представлява на практика новата платформа и как ще могат да се възползват от нея потребителите на мобилни телефони и смартфони от най-ново поколение?

IP-базираната мултимедийна подсистема (IMS) е съвкупност от мрежови протоколи, предназначенa да улеснява стандартно базираната фиксирана/мобилна конвергенция на глас/данни и глас/видео. Наред с други неща тя ще позволява на потребител на мобилен телефон да осъществява непрекъсната връзка по Voice over IP (VoIP) с десктоп PC. Ще прави възможно предаването на video-on-demand (видео по поръчка) за корпоративни десктопи по Ethernet и за джобни компютри по безжични мрежи 802.11 или 4G и 5G.

IMS ще позволява гласовите повиквания да обхващат кабелни, жични PSTN услуги и безжични услуги както локално в рамките на мрежата на доставчика на услуги, така и роуминг между оператори. Производителите на оборудване и операторите на услуги гледат на IMS като на огромна възможност за нарастване на приходите и чрез привличане на нови клиенти, и чрез увеличаване на средния приход за потребител (average revenue per user – ARPU).

IMS е комплекс с десетки нови протоколи, наслоени върху други иновативни стандарти. Основата на дизайна на хардуер, софтуер, мрежа и услуги на IMS са проектоспецификациите „версия 1.0“ от независими организации, като ITU-T, ETSI, OMA, 3GPP, CableLabs и MSF, заедно с няколко планирани функционални теста, ако има такива, които ще изгладят неизбежните предизвикателства, издигнати от неизпитаните стандарти. Това ще даде сигурност на всички потребители на мобилни телефони и други преносими устройства като таблети и ултрабук модели.

Буквално десетките спецификации, които изграждат IP-базираната мултимедийна подсистема, на теория изглежда покриват всички непредвидени ситуации. Обаче тези спецификации – не всички от които са стандарти или се очаква да станат стандарти скоро – допускат значителна неяснота по отношение на разработването и внедряването. Това ще повлияе и на големите производители на мобилни телефони, като Samsung, Nokia, iPhone, LG, Alcatel, Sony и дори по-нови и не толкова популярни като Xiaomi, Mi, UleFone, Blu и Cubot

Нови технологии за комуникация при мобилни телефони

Според специалисти от бранша, IMS и 5G имат потенциала да станат доминиращ набор от мрежови спецификации от следващо поколение за цялата телекомуникационна индустрия, то всички участници трябва да разберат съществената роля, която симулацията на протокола, емулацията на устройството, тестването на системата и непрекъснатият мониторинг ще играят за успешния проект, оценката и управлението на поддържащите IMS оборудване, услуги и мрежи.

Свързани статии