Анализ качеството на уеб сайта

Анализ на качеството и seo одит на сайт

Трудно би било да се ориентирате сред множеството ресурси в Интернет, ако не прибегнете до помощта на специални инструменти, например използвайки метода за анализ на качеството на обекта и оценяването му по специални критерии.
Всъщност анализът на качеството на сайта е приложим само когато съдържанието несъмнено е резултат на творчеството, т.е. когато не представлява само технически таблици и сборници от нормативни документи, но когато е резултат от работата на копирайтър, уеб разработчик, художник, фотограф и на други представители на свободните професии, с дрги думи, когато сайтът е интелектуален продукт.

Следователно анализът на качеството на уеб сайта е подходящ не само и не толкова за критична оценка на ресурса, колкото за уеб проекта като цяло. Абсолютно всичко, дори най-невероятната концепция и екзотични елементи са единственото условие е той да бъде уникален, оригинален продукт.

Ако искате посетителят да дойде на вашия сайт поне още веднъж, опитайте се да му даде това, от което той се интересува и положете усилия да го заинтригувате.
Предоставената информация трябва да бъде поднесена така, че посетителят не само да хареса вашия уеб сайт, но и да го запомни.

Всеки мрежов ресурс може да бъде създаден в съответствие с принципи, по които впоследствие ще бъде оценен:
1. Анализ на темата и съдържанието на уеб страницата/и
– достатъчна дълбочина на тематичното съдържание;
– лекота и последователност на изложения материал;
– естетическа грамотност и правопис на текста.

2. Анализ на композицията и на техническата част
Основното е простотата на структурата на ресурса. Всеки посетител трябва да може само с един поглед да разбере съдържанието и тематиката на уеб-сайта или онлайн магазина, схемата на изграждането му и принципите за търсене на необходимата информация.
В зависимост от собствената си оригиналност, определени сайтове могат да имат достатъчно „дълбока“ структура (например: съдържание, тема, част, раздел и т.н.). Но ако са добре проектирани и ако системата на хипервръзките е добре направена, ще осигури свобода и лекота на движение.

Спазвайте трите основни постулати на уеб архитектурата – правилно изображение на уеб страницата от който и да е компютър, с каквото и да е оборудване, с всеки интернет браузър, както и максимално кратко време за зареждане на страниците.

3. Комплексен анализ на уеб проекта
Включва художествената и стилистичната коректност на ресурса, както и хармоничната симбиоза на съдържание, стил на изложението и стил на оформлението на сайта.
Оригиналният графичен дизайн определя качеството на сайта. Шаблоните за уеб сайт не са предпочитани от никого. Композицията, навигацията, графичното и анимационното оформление, цветовата палитра и всичко останало, почти винаги са създадени за конкретен проект, както и в съответствие със спецификата и тематиката на проекта, и според предпочитанията на клиента. Цялата структура на ресурса се изгражда на базата на методите за анализ и оценка на качеството на обекта в съответствие със съществуващите критерии.
В допълнение е добра идея да се извърши seo одит, чрез който да се анализират всички слаби страни, които биха попречили на сайта за добро класиране в търсачките. Качествения seo одит изисква време, познания и нужните инструменти, но благодарение на него всеки собственик на уеб портал, страница или електронен магазин може да види наличните пропуски и дори фатални грешки, които „дърпат“ сайта назад.

Свързани статии

Leave a Comment