Логистика в ЕС

Логистика

Логистиката е важен елемент от съвременния бизнес, всяко сериозно предприятие, което иска да изгради свои позиции в Европейския съюз и страните членки разчита на екип от висококвалифицирани експерти в областта на логистиката и логистичните услуги.

Логистика по своята същност се нарича транспортирането и доставката на определени материални блага от определено място до друго, като при тази дейност се съблюдава спазването на фиксиран краен срок и предварително договорена между страните цена.

Може да се каже, че хамалските услуги, които неимоверно се ползват най-масово също са част от логистичните услуги.

Самата логистика се дели на три вида в зависимост от своите функции:

1. Снабдителна логистика – осигурява снабдяването на едно предприятие с нужните му материали и суровини, както и с машини и технологии, за да протича гладко и ефективно цялостния производствен процес.

2. Производствена логистика – тя има за цел оптимизирането на вътрешно фирмените дейности и да поддържа високото ниво на производителност, под което предприятието би работило на загуба.

3. Логистика на пласмента – този тип логистика се грижи за дистрибуционната мрежа, по която в последствие бива продаван продукта, произведен в следствие дейността на предприятието.

Логистиката има сериозно отношение и към цялостната икономическа мощ на Европейския съюз. Това се определя от произтичащите от нея благоприятни и неблагоприятни влияния върху европейската общност.

Това са:
• Повишава конкуренцията в рамките на ЕС, като така гражданите на европейските държави, част от съюза могат да се възползват от най-добрия продукт за тях и то на оптимална за тях цена.

• Въпреки екологичните мерки приети от ЕС, процеса по транспортиране на стоки от едно място на друго влияе върху околната среда и от съюза се стремят да оптимизират тези доставки, за да намалят вредните влияния.

• Самата логистика оказва и влияние над използването на енергията.

• Изисква се повишена сигурност при транспортирането на стоки и суровини, за да се гарантира достигането на тяхното крайно местоположение.

Именно горепосочените причини са сред основните компоненти, които карат предприятията да изберат една или друга компания за логистика и логистични услуги, както и ускорените срокове и по-ниските цени.

Портфолиото на съответната компания трябва да включва много дестинации, добри срокове, конкурентни цени, гарантирана сигурност и застраховка. Не е маловажен и автопарка, на който разчита компанията превозвач. Нови и сигурни тирове, камиони, бусове и друг вид съвременна автомобилна техника е гаранция за успех и точност.

Свързани статии

Leave a Comment